Hướng dẫn nạp tiền

Trang chủ / Hướng dẫn nạp tiền
Chọn VIP:

- Đặt cọc tối thiểu:

- Phí dịch vụ mua hàng:


Loại đơn hàng:
Kho Việt Nam:
Tỉ giá:
1 Thông tin sản phẩm
Sản phẩm Số lượng (SP) Đơn giá (¥) Đơn giá (đ) Thành tiền (¥) Thành tiền (đ) Chức năng
Xóa
Thêm link
2 Nhập thông tin Ship

Nhập tiền ship nội địa Trung Quốc

¥
đ

Nhập tiền ship giao hàng Việt Nam

đ
3 Thông tin kiện hàng
Kiện hàng Chiều dài (cm) Chiều rộng (cm) Chiều cao (cm) Cân nặng thực tế (kg) Cân nặng chuyển đổi (kg) Cân nặng tính tiền (kg) Chức năng
Xóa
Thêm kiện hàng

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ (¥) (đ)
1. Tiền hàng
Tiền hàng
2. Dịch vụ đảm bảo hàng hóa
Phí dịch vụ mua hàng --
50 0
--
--
3. Dịch vụ vận chuyển
Ship nội địa Trung Quốc
V/C TQ-VN --
Ship nội địa VN --
Tổng hợp
Tổng tiền (1 + 2 + 3) --
Tiền đặt cọc --
Tổng tiền trên 1 sản phẩm

Sản phẩm : đ